DE-OX SAFE - CO ANALYZÁTOR S ALARMOM

€408.00
Tax included
Quantity

  The site serves exclusively as a catalog of goods and services.

If you are interested, contact us at info@akito-diving.com

Description

DE-OX® SAFE je schopný analyzovať obsah oxidu uhoľnatého (CO) v zmesi plynov vrátane vzduchu, alebo môže byť pripojený k plynovému kompresoru na nepretržité čítanie.

Product Details
DE-OX